Logogpedie Brewel

Werkwijze

Na het anamnese gesprek vindt er een logopedisch onderzoek plaats, om de mogelijkheden en aandachtsgebieden beter in kaart te brengen. Aan de hand van die resultaten, worden behandeldoelen opgesteld.

Voor een succesvol resultaat, is een goede motivatie van de cliënt (en de omgeving) van groot belang.

De logopedische behandeling van kinderen zal zoveel mogelijk spelenderwijs aangepakt worden. De kinderen worden zo op hun gemak gesteld en gemotiveerd.

Het kind krijgt een schrift mee naar huis waaraan wekelijks nieuwe oefeningen worden toegevoegd. De oefeningen worden na afloop van de behandeling besproken met (één van) de ouders, zodat het thuis herhaald kan worden.

Afspraken

Eerste afspraak
De eerste afspraak is een intakegesprek om een goed beeld te krijgen van de situatie en het logopedische probleem. Ik vraag u om bij de eerste afspraak de verwijsbrief van uw huisarts of specialist mee te nemen, samen met een geldig legitimatiebewijs en het pasje van uw zorgverzekering.

Met het plannen van de afspraak wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met uw voorkeur en een vaste dag en tijd aangehouden. U kunt op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag bij Logopediepraktijk Brewel terecht. De behandeling vindt in principe eenmaal per week plaats en duurt maximaal 30 minuten.

Indien u door uw lichamelijke gesteldheid niet in staat bent om naar de praktijk te komen en daarvan een medische verklaring heeft van uw arts, is het mogelijk dat ik u thuis bezoek.

Verwijzing en vergoeding
Aangezien directe toegankelijkheid niet door alle verzekeraars ondersteund wordt, is een verwijzing van een (huis)arts of specialist noodzakelijk.

Logopedische behandeling is ook in 2020 opgenomen in het basispakket en wordt door de zorgverzekeraar volledig vergoed, met uitzondering van Zilveren Kruis Achmea. In 2020 heeft Logopediepraktijk Brewel geen contract afgesloten met Zilveren Kruis Achmea. De vergoeding is daardoor afhankelijk van de polis die u heeft afgesloten. Bij een restitutiepolis wordt 100% vergoed. Bij een naturapolis wordt 50-80% vergoed. De behandelingen worden per factuur bij u gedeclareerd en kunnen daarna ingediend worden bij Zilveren Kruis Achmea, die het bedrag volledig of gedeeltelijk aan u terugbetaalt.

Verhindering
Wanneer u verhinderd bent, moet de gemaakte afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren afgezegd worden. Afspraken die niet tijdig worden afgezegd, kunnen bij u in rekening worden gebracht.

Logopediepraktijk Brewel - Borchmolendijk 1 - 5492 AJ Sint-Oedenrode - Telefoon: 0413 72 49 33 - Mobiel: 06 48 601 680 - E-mailadres: info@logopediebrewel.nl